Politica de confidentialitate

Politica de confiden╚Ťialitate pentru site-ul www.mydesigntomorrow.com ╚Öi www.mydesigntomorrow.click a fost modificat─â ultima dat─â pe 6 noiembrie 2023.

In baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protec╚Ťia persoanelor fizice în ceea ce prive╚Öte prelucrarea datelor cu caracter personal ╚Öi privind libera circula╚Ťie a acestor date (GDPR), Prezenta Politica de confiden╚Ťialitate vizeaz─â numai clien╚Ťii MY DESIGN TOMORROW SRL ┼či utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-urile noastre: www.mydesigntomorrow.com ╚Öi www.mydesigntomorrow.click

MY DESIGN TOMORROW SRL depune eforturi pentru a asigura protec╚Ťia confiden╚Ťialit─â╚Ťii datelor Dumneavoastr─â personale în calitate de persoan─â vizat─â atunci când utiliza╚Ťi serviciile noastre. In acest sens, prin prezenta politic─â stabilim atât modul in care datele Dumneavoastr─â cu caracter personal vor fi procesate, drepturile pe care le ave╚Ťi ca si persoan─â vizat─â, cât ╚Öi modul în care acestea vor fi protejate. 

Orice modific─âri efectuate în cadrul prezentei Politici de confiden╚Ťialitate pot fi g─âsite daca vizita╚Ťi website-ul nostru.

MY DESIGN TOMORROW SRL se aliniaz─â prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protec╚Ťia persoanelor fizice în ceea ce prive╚Öte prelucrarea datelor cu caracter personal ╚Öi privind libera circula╚Ťie a acestor date (GDPR) ╚Öi prin prezenta Politica general─â de Confiden╚Ťialitate vom puncta câteva aspecte importante.

 1. Scopul utiliz─ârii datelor cu caracter personal in calitate de persoan─â vizat─â

Prin furnizarea datelor Dumneavoastr─â cu caracter personal, în calitate de persoan─â vizat─â v─â exprima╚Ťi acordul expres si neechivoc cu privire la utilizarea de c─âtre MY DESIGN TOMORROW SRL a datelor colectate în urm─âtoarele scopuri:

- Pentru a prelua reclama╚Ťiile ╚Öi/sau sugestiile dumneavoastr─â ╚Öi pentru a v─â r─âspunde în mod corespunz─âtor, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, num─ârul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail;

- Pentru a v─â contacta in eventualitatea oric─âror probleme ivite în prestarea serviciilor, caz în care ne va fi necesar, spre exemplu, num─ârul Dumneavoastr─â de telefon fix/mobil;

- Pentru promovarea evenimentelor ╚Öi serviciilor oferite de MY DESIGN TOMORROW SRL sau partenerii s─âi, în cazul în care v─â exprima╚Ťi consim╚Ť─âmântul expres pentru a primi inform─âri în acest sens;

- Pentru procesul de recrutare atunci când aplica╚Ťi online pentru una din pozi╚Ťiile deschise spre ocupare, caz în care ne va fi necesar numele, num─ârul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail. 

Aplicarea la un job/recrutare.  

Atunci când aplica╚Ťi pentru un job în cadrul MY DESIGN TOMORROW SRL datele personale vor fi procesate ╚Öi controlate de c─âtre MY DESIGN TOMORROW SRL ╚Öi vor fi folosite numai in scopul recrut─ârii (interviu, comunic─âri ce au leg─âtura cu procesul de recrutare). Datele cu caracter personal ce sunt folosite în procesul de recrutare nu vor fi stocate pentru o perioad─â mai mare de timp decât cea necesar─â recrut─ârii ╚Öi nu vor fi divulgate persoanelor ter╚Ťe. Dac─â aplican╚Ťii/candida╚Ťii doresc s─â acceseze, s─â modifice sau s─â ╚Ötearg─â datele personale dup─â încheierea procesului de recrutare, sunt ruga╚Ťi s─â trimit─â un email cu aceast─â solicitare pe adresa [email protected].

Datele Dumneavoastr─â colectate pentru scopurile enumerate mai sus vor fi p─âstrate doar atât timp cât este necesar pentru a r─âspunde scopurilor pentru care au fost colectate respectiv 1 (unu) an sau atât timp cât impune legea, ulterior urmând ca datele personale sa fie ╚Öterse ori transformate în date anonime, cu excep╚Ťia situa╚Ťiei in care exist─â o dispozi╚Ťie legal─â imperativ─â pentru a le p─âstra.

 1. Drepturile Dumneavoastr─â in calitate de persoan─â vizat─â

Regulamentul nr. 679/2016 privind protec╚Ťia persoanelor fizice în ceea ce prive╚Öte prelucrarea datelor cu caracter personal ╚Öi privind libera circula╚Ťie a acestor date (GDPR) confer─â mai multe drepturi persoanelor c─ârora li se prelucreaz─â datele personale. Pe toata durata în care datele personale sunt p─âstrate de c─âtre MY DESIGN TOMORROW SRL, Dumneavoastr─â în calitate de persoan─â vizat─â ave╚Ťi urm─âtoarele drepturi:

Dreptul de acces înseamn─â c─â ave╚Ťi dreptul de a ob╚Ťine o confirmare din partea noastr─â c─â prelucr─âm sau nu datele cu caracter personal care v─â privesc ╚Öi în caz afirmativ, acces la datele respective ╚Öi la informa╚Ťii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refer─â la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent ╚Öi care poate fi citit automat ╚Öi la dreptul ca aceste date s─â fie transmise direct altui operator, dac─â acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozi╚Ťie vizeaz─â dreptul de a v─â opune prelucr─ârii datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care serve╚Öte unui interes public sau când are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ave╚Ťi dreptul de a v─â opune prelucr─ârii în orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, f─âr─â întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiec─ârui destinatar la care au fost transmise datele, cu excep╚Ťia cazului în care acest lucru se dovede╚Öte imposibil sau presupune eforturi dispropor╚Ťionate.

Dreptul la ╚Ötergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamn─â c─â ave╚Ťi dreptul de a solicita s─â v─â s╚Ötergem datele cu caracter personal, f─âr─â întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplic─â unul dintre urm─âtoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; v─â retrage╚Ťi consim╚Ť─âmântul ╚Öi nu exist─â niciun alt temei juridic pentru prelucrare; v─â opune╚Ťi prelucr─ârii ╚Öi nu exist─â motive legitime care s─â prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie ╚Öterse pentru respectarea unei obliga╚Ťii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în leg─âtura cu oferirea de servicii ale societ─â╚Ťii informa╚Ťionale.

Dreptul la restric╚Ťionarea prelucr─ârii poate fi exercitat în cazul în care persoana vizat─â contest─â exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegal─â, iar persoana se opune ╚Ötergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restric╚Ťionarea; în cazul în care MY DESIGN TOMORROW SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucr─ârii, dar persoana i le solicit─â pentru constatarea, exercitarea sau ap─ârarea unui drept în instan╚Ťa; în cazul în care persoana vizat─â s-a opus prelucr─ârii pentru intervalul de timp în care se verific─â dac─â drepturile legitime ale operatorului prevaleaz─â asupra celor ale persoanei respective.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la adresa de email [email protected]

În plus, începând cu 25 mai 2018, daca ave╚Ťi nemul╚Ťumiri sau întreb─âri legate de prelucrarea datelor personale v─â pute╚Ťi adresa Responsabilului pentru protec╚Ťia datelor la adresa [email protected]. Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorit─â╚Ťii Na╚Ťionale de Supraveghere a Prelucr─ârii Datelor cu Caracter Personal.

 1. Transferul de date

MY DESIGN TOMORROW SRL nu va transfera, vinde sau oferi la schimb datele Dumneavoastr─â c─âtre ter╚Ťi pentru scopuri de marketing.

 1. Securitatea datelor Dumneavoastra

MY DESIGN TOMORROW SRL a luat m─âsuri tehnice ┼či organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protec╚Ťie ╚Öi de securitate adecvat în cadrul opera╚Ťiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori împotriva pierderii sau manipul─ârii neautorizate a datelor. În plus, în acord cu evolu╚Ťia tehnologiei în materie informatic─â, depunem eforturi continue în scopul adapt─ârii m─âsurilor de securitate.

 1. Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate. Vom p─âstra aceste informa╚Ťii pentru perioada specificat─â la art. 1 de mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului ╚Öi colaboratorilor MY DESIGN TOMORROW SRL.

 1. Responsabilitate

MY DESIGN TOMORROW SRL este responsabil─â pentru conformitatea cu GDPR cât ╚Öi pentru principiile stabilite în aceasta Politica. MY DESIGN TOMORROW SRL va men╚Ťine sub responsabilitatea sa un registru în care va tine o evident─â a proces─ârii datelor cu caracter personal ╚Öi scopul pentru care au fost colectate iar acolo unde este necesar va pune informa╚Ťiile la dispozi╚Ťia autorit─â╚Ťilor de supraveghere.

Orice întreb─âri legate de aceast─â politic─â de confiden╚Ťialitate pot fi adresate la adresa de email [email protected]

 1. Securitatea proces─ârii

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica ╚Öi men╚Ťine m─âsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat. In cazul în care se constat─â posibile înc─âlc─âri a securit─â╚Ťii datelor, MY DESIGN TOMORROW SRL are obliga╚Ťia notific─ârii Autorit─â╚Ťii Na╚Ťionale de Supraveghere a Prelucr─ârii Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore ╚Öi a persoanelor vizate în cel mai scurt timp;

 1. Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale.

Utilizatorii au dreptul de a solicita în orice moment pe parcursul perioadei de stocare descrisa în art. 1 din prezenta, exercitarea drepturilor de persoan─â vizat─â a╚Öa cum sunt prev─âzute în art. 2 din prezenta politic─â si de Regulamentul nr. 679/2016 privind protec╚Ťia persoanelor fizice în ceea ce prive╚Öte prelucrarea datelor cu caracter personal ╚Öi privind libera circula╚Ťie a acestor date (GDPR) prin transmiterea unui email la [email protected].

 1. Plângeri/sesiz─âri/solicitari ╚Öi termene de r─âspuns

Utilizatorii ale c─âror date au fost colectate ╚Öi / sau procesate si pentru ale c─âror scopuri ╚Öi-au dat consim╚Ť─âmântul, pe toat─â perioada pentru care aceste date au fost colectate, persoanele vizate – utilizatorii pot transmite plângeri / sesiz─âri / solicit─âri c─âtre MY DESIGN TOMORROW SRL transmi╚Ťând astfel un email la adresa [email protected]. Termenul de r─âspuns pentru astfel de plângeri/sesiz─âri/solicit─âri este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii ╚Öi înregistr─ârii acestora.

 1. Modific─âri/complet─âri ale acestei politici

MY DESIGN TOMORROW SRL î╚Öi rezerv─â dreptul de a modifica aceasta politic─â unilateral ori de câte ori consider─â c─â este nevoie ╚Öi sau de exemplu în urma unor modific─âri legislative relevante. În cazul în care se fac modific─âri ale prezentei Politici MY DESIGN TOMORROW SRL le va face cunoscute prin intermediul website-ului www.mydesigntomorrow.com. Încuraj─âm utilizatorii s─â verifice aceast─â pagin─â periodic pentru a fi informa╚Ťi despre ultimele nout─â╚Ťi în ceea ce prive╚Öte Politica general─â de confiden╚Ťialitate.

 1. Date de contact 

MY DESIGN TOMORROW SRL, Strada Zorilor, nr 37, Târn─âveni, 545600, Jude╚Ťul Mure╚Ö, Romania, adresa de email: [email protected]

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.